Leteaksjon i Gjemnes

Gjemnes kommune Omsorgsbolig Nåstad

Vernepleier

 

Om kommunen

Gjemnes kommune er en organisasjon i utvikling, og nå har vi bruk for din kompetanse. Vi har et godt og trivelig arbeidsmiljø, der verdibasert ledelse bygd på lagånd, ansvarliggjøring, lojalitet og brukerfokus ligger til grunn for virksomheten. Gjemnes kommune har 2600 innbyggere og ligger sentralt plassert midt imellom Kristiansund og Molde med god bussforbindelse til begge byer. Kommunen ligger i naturskjønne omgivelser med rike muligheter for friluftsliv i alle årstider.

Nåstad omsorgsbolig har kontor på Batnfjordsøra og yter tjenester til beboere i omsorgsboliger.

Vi søker vernepleier til 100% fast stilling i 2-delt turnus (dag/aften) med arbeid hver 3. helg.

Tiltredelse: 1/4-22 eller tidligere etter avtale.

Arbeidsoppgaver:

Varierte arbeidsoppgaver der fokuset er målrettet pleie, omsorg og rehabilitering ut fra den enkelte pasient sitt behov.
Kartlegge og vurdere behovet for tjenester.
Gi individuelt tilpassede tjenester ut fra gjeldende vedtak.
Vernepleiefaglig ansvar, primær/sekundæransvar.
Samarbeid med pårørende og eksterne samarbeidspartnere (legetjeneste, spesialisthelsetjeneste, apotek, responssenter mm.)
Veiledningsansvar ovenfor medarbeidere og bidra til yrkesetisk refleksjon og dialog på arbeidsplassen.
Dokumentasjon i Profil
Legemiddelhåndtering

Kvalifikasjonskrav:

Offentlig godkjent vernepleier
Faglig selvstendig
Gode datakunnskaper
Gode formidlingsevner, både skriftlig og muntlig
Førerkort klasse B

Personlige egenskaper:

Du er initiativrik og selvgående.
Du har engasjement for faget og respekt for den enkelte pasient.
Du har evne til å jobbe både selvstendig og i team.
Du har gode kommunikasjons- og samarbeidsevner.
Du er fleksibel og liker varierte dager med ulike oppgaver og aktiviteter.
Du er engasjert, positiv og har et ønske om å bidra til et godt arbeidsmiljø.
Det vil bli lagt avgjørende vekt på egnethet til stillingen.

Vi tilbyr:

Varierte, spennende og utfordrende arbeidsoppgaver.
Kompetente og engasjerte medarbeidere og et arbeidsmiljø der vi fokuserer på trivsel
En tjeneste hvor vi sammen med den enkelte tjenestemottaker skaper et verdig liv.
Det godtgjøres for 10. års ansiennitet ved tiltredelse.
Nytilsatte som har vært ansatt i 2 år blir gitt en engangssum på 50 000 (minimum 80 % stilling)
Pliktig medlemskap i KLP
Det skal fremlegges gyldig politiattest iht helsepersonelloven §20 a. før tiltredelse.
Tilsetting skjer etter vanlig kommunale vilkår i samsvar med lov- og avtaleverk.
Det tas forbehold om endring av tjenestested, ansvars- og arbeidsområde samt eventuelle tilpasninger i stillingens innhold etter kommunens skiftende behov.

Vi ønsker et arbeidsmiljø preget av mangfold, og at våre ansatte skal gjenspeile befolkningen forøvrig. Vi oppfordrer alle som er kvalifisert til å søke jobb hos oss uansett alder, funksjonsevne, kjønn, eller minoritetsbakgrunn. Vi legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene dersom du har behov for det.

Etter søknadsfristens utløp, vil det bli satt opp en offentlig søkerliste inneholdende navn, alder, stilling eller yrkestittel og bosteds- eller arbeidskommune for hver søker. Det kan gjøres unntak fra innsyn for opplysninger om en søker dersom vedkommende selv ber om det. Opplysninger om en søker kan bli offentlige selv om søkeren har anmodet om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Dersom anmodningen ikke blir tatt til følge vil søkeren bli varslet om dette.

Send søknad

Fylke: Møre og Romsdal

Jobbtype: Fast

Heltid/Deltid: Heltid

Arbeidstid: Dag Helg Kveld

Skift / turnus / arbeidstidsordning

 

Søknadsfrist: 20.02.2022

 

Tiltredelse: 01.04.2022

Arbeidssted: Nåstad omsorgsbolig

 

Kontaktpersoner:

Irene Apold

mob: +47 90 21 62 11

 

Hjemmeside:
/www.gjemnes.kommune.no/
Adresse: Flata 18 6631 Batnfjordsøra

Kontorplassering: Flata 18 6631 Batnfjordsøra

 

Gjemnes kommune Omsorgsbolig Nåstad

Gjemnes kommune ligger på Nordmøre sentralt plassert midt mellom byene Kristiansund og Molde i Møre og Romsdal fylke. Gjemnes har ca 2600 innbyggere og et areal på ca 381 km2. Kommunesenteret ligger i tettstedet Batnfjordsøra.

 

 

Del stillingen

Selskap

Gjemnes kommune

Kontaktinfo

  • Irene Apold
  • Tittel:
  • E-Post:
  • Mobil/Tlf: mob: +47 90 21 62 11

Lokasjon

  • Gjemnes

Søknadsfrist

Februar 20, 2022