Kirkemusiker/ organist

 

 

Øyer og Tretten kirkelige råd har ledig stilling som kirkemusiker i 70% stilling. Det er to sokn i kommunen, Øyer og Tretten, med kirke i hvert sokn. Bruvin er Øyer sokns nyeste gravlund. På Tretten er det kapell som brukes til menighetsaktiviteter. I Øyer sokn leier fellesrådet Prestegårdssalen i Øyer Prestegård, som er en av de eldste bygningene i Gudbrandsdalen. Øyer og Tretten kirkelige råd er en del av Sør-Gudbrandsdal prosti og strekker seg fra Lillehammer i sør til Sør-Fron i nord.

Det var registrert 5144 innbyggere pr 3.kvartal 2023. Hafjell er den kjente turistdestinasjonen i Øyer kommune, og folketallet økes til nærmere 30.000 i høysesongene. Det er to barneskoler, en ungdomsskole og fem barnehager i kommunen. Øyerfjellet er kjent for sine gode og velpreparerte skiløyper vinterstid, sykkelstier og flott turterreng vår, sommer og høst. Pilegrimsleden går igjennom kommunen. Kommunen har også en godt etablert kulturskole.

Øyer og Tretten kirkelige råd har pr i dag 6 ansatte, som til sammen utgjør 3,8 årsverk. Med kirkemusiker 4,5 årsverk. Kirkens virksomhet er lokalisert i Øyer sokn med Øyer kirkekontor. Sokneprest i 100% stilling.

I Øyer kirke er det et nytt Ryde&Berg orgel fra 2019, og et Cembalo og piano.
I Tretten kirke er det orgel fra 1978, i tillegg piano.

 

 •  Søknadsfrist: 25.09.2023
 • Arbeidsgiver: Øyer og Tretten kirkelige råd
 • Sted: ØYER
 • Stillingstittel: Kirkemusiker/ organist
 • Stillinger: 1
 • Heltid/Deltid: Deltid
 • Ansettelsesform: Fast
 • Stillingsprosent: 70
 • Webcruiter-ID: 4705896249

 

Arbeids- og ansvarsområde

 • Hovedansvaret er knyttet til planlegging og gjennomføring av gudstjenester, kirkelige handlinger og andre arrangement i samarbeid med sokneprest, øvrige ansatte og frivillige Det er i hovedsak to gudstjenester pr søndag, annenhver søndag.
 • Tjeneste ved forordnede gudstjenester og kirkelige handlinger i henhold til arbeidsplan
 • Gi råd og veiledning til musikkvalg ved vielser, dåp og begravelser.
 • Være med å skape og forme et kirkelig kultur- og diakonalt arbeid, i samarbeid med øvrige ansatte og råd. Utvikle et gjensidig samarbeid med eksisterende kulturliv i Øyer og Tretten
 • Felleskapsbyggende tiltak.
 • Tjeneste i menighetenes trosopplæring 0-18 år, og skole-/kirke samarbeid.
 • Tjeneste ved andakter, sangstunder og gudstjenester på Øyer Helsehus, Bakketun bo og servicesenter og tilbud til andre institusjoner/bofellesskap
 • Planlegging og gjennomføring/medvirkning ved konserter
 • Rådgivning for menighetsrådets kirkemusikalske spørsmål.
 • Ansvar for tilsyn av menighetens instrumenter.
 • Delta i stabsmøter og andre planleggingsmøter, og være en del av teamarbeidet i staben
 • Fellesskapsbyggende tiltak og allsidig menighetsarbeid
 • Tverrfaglig og flerfaglig samarbeid

 

Kvalifikasjoner

 • Utdanning ihht kvalifikasjonskrav for kantor, eller annen kirkemusikalsk utdanning med orgel som hovedinstrument. Søkere med annen relevant utdanning, praksis og erfaring vil også bli vurdert.
 • Ønskelig med erfaring fra barne- og ungdomsarbeid
 • Evne til strukturert planlegging og gjennomføring av aktiviteter, både selvstendig og i team
 • Fleksibilitet og samarbeidsevne
 • Beherske allsidig spill på orgel og piano, både solo og i samspill med andre
 • Beherske norsk muntlig og skriftlig
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt

 

Vi tilbyr

 • Et trivelig og engasjert arbeidsmiljø
 • Et rikt lokalt musikkmiljø, og en velfungerende kulturskole
 • Bynært til Lillehammer, og gode muligheter for et aktivt friluftsliv på fritida.
 • Lønn og arbeidsvilkår ihht gjeldende regulativ og tariffavtale knyttet til KA
 • Pensjonsordning gjennom KLP

 

Annet

 • Den som tilsettes må være medlem av DNK
 • Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju og prøvespill
 • Egen bil i tjenesten er nødvendig.
 • Den som tilsettes må fremlegge politiattest, jfr. Trossamfunnslovens §20

Henvendelser om stillingen rettes til: Kirkeverge Anne Berit Riisehagen Gillebo, telefon 91597023, e-post [email protected]

Søknadsfrist 25.september.

Tiltredelse etter avtale.

 

Kongsvegen 328, 2636 ØYER, Norge

 

 

Søk her

 

 

 

Kontaktinformasjon

Anne Berit Riisehagen Gillebo
Kirkeverge
 Telefon:91597023
E-post:[email protected]

Del stillingen

Selskap

Øyer og Tretten kirkelige råd

Kontaktinfo

 • Anne Berit Riisehagen Gillebo
 • Tittel: Kirkeverge
 • E-Post: [email protected]
 • Mobil/Tlf: 91597023

Lokasjon

 • Øyer
 • Tretten

Søknadsfrist

September 25, 2023