Miljøterapeut 65,73% vikariat (ID 1338)

 

Enhet for habilitering, avd. tjenester til barn og unge har følgende stilling ledig: 

Miljøterapeut 65,73% vikariat (ID 1338)

Enhet for habilitering yter kommunale tjenester i bofellesskap og til personer i egen bolig. 
Vi driver målrettet miljøarbeid i form av omsorg, tilsyn, helsehjelp, praktisk 
bistand og opplæring. Tjenestene er individuelt tilpasset ut fra vedtak.

Enheten består av flere bofellesskap, hjemmebaserte tjenester, tjenester til barn og unge samt BPA.

Stillingen er ledig fra 01.03.2020 – 31.12.2020. 
Det er et svangerskapsvikariat, natt med arbeid hver 3. helg. 

Vi kan tilby:

Utfordrende arbeidsoppgaver i en enhet i utvikling. 
Vi legger til rette for kompetanseutvikling og læring, og utfordrer din kreativitet.

Krav:

‘• Sykepleier/ Vernepleier
• Strategisk og løsningsorientert
• Fleksibel og kreativ
• Beherske norsk språk muntlig og skriftlig
• Førerkort klasse B
• Politiattest må fremvises før tiltredelse
• Må kunne disponere egen bil
• Personlig egnethet og erfaring fra lignende arbeid vil bli vektlagt

Dersom det ikke kommer kvalifiserte søkere, vil fagarbeidere kunne vurderes til vikariatet.

For nærmere opplysninger ta kontakt med Turid Tjørnhom på telefon: 480 20 264

Tilsetting skjer etter gjeldende lover, regler og avtaleverk. 
Medlemskap i KLP med 2% pensjonsinnskudd. 

Søkere oppfordres til å søke elektronisk her.
Evt. kan søknad sendes: Kvinesdal kommune, Nesgata 11, 4480 Kvinesdal.

 

Søknadsfrist: 12.02.2020

 

NB! Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli gjort offentlig selv om 
de har bedt om at informasjonen blir holdt unntatt fra pressen. Kvinesdal kommune 
vil alltid ta kontakt med søker på forhånd dersom ønsket ikke blir imøtekommet, jmf. §25 i Offentleglova.

 

—————————————————————————————————————————-
 
 

Helsefagarbeider 2 x 60% fast (ID 1337)

 

Enhet for habilitering har ledig 2 faste stillinger som helsefagarbeider (ID 1337)

• 60 % fast stilling i Vikarsentralen (dag/kveld med arbeid 5 av 12 helger)
• 60 % fast stilling i Avdeling tjenester til barn og unge (natt med arbeid hver 3. helg)

Stillingene er ledige fra 01.02.2020

Enhet for habilitering yter kommunale tjenester i bofellesskap og til personer i egen bolig. 
Vi driver målrettet miljøarbeid i form av omsorg, tilsyn, helsehjelp, praktisk bistand og opplæring.
Tjenestene er individuelt tilpasset ut fra vedtak.
Enheten består av flere bofellesskap, hjemmebaserte
tjenester, tjenester til barn og unge samt BPA.

Vi kan tilby:

Utfordrende arbeidsoppgaver i en enhet i utvikling. 
Vi legger til rette for kompetanseutvikling og læring, og utfordrer din kreativitet. 

Krav:

• Helsefagarbeider
• Strategisk og løsningsorientert
• Fleksibel og kreativ
• Beherske norsk språk muntlig og skriftlig
• Førerkort klasse B
• Politiattest må fremvises før tiltredelse
• Må kunne disponere egen bil
• Personlig egnethet og erfaring fra lignende arbeid vil bli vektlagt

For nærmere opplysninger kontakt avdelingsleder Turid Tjørnhom på telefon:
480 20 264

Tilsetting skjer etter gjeldende lover, regler og avtaleverk. 
Medlemskap i KLP med 2% pensjonsinnskudd. 

Søkere oppfordres til å søke elektronisk her. 
Evt. kan søknad sendes: Kvinesdal kommune, Nesgata 11, 4480 Kvinesdal.

 

Søknadsfrist: 12.02.2020

 

NB! Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli gjort offentlig selv 
om de har bedt om at informasjonen blir holdt unntatt fra pressen. Kvinesdal kommune 
vil alltid ta kontakt med søker på forhånd dersom ønsket ikke blir imøtekommet, jmf. §25 i Offentleglova.

Del stillingen

Selskap

Kvinesdal kommune

Kontaktinfo

  • Se kontaktinformasjon pr utlysing.
  • Tittel:
  • E-Post:
  • Mobil/Tlf:

Lokasjon

  • Kvinesdal

Søknadsfrist

Februar 12, 2020