Avdelingsleder samferdsel og kommunalteknikk

 

Kort om stillingen

100% fast stilling som avdelingsleder samferdsel og kommunalteknikk.

Beskrivelse av arbeidsstedet

Stillingen er lagt til etat for samfunnsutvikling. Samfunnsutviklingsetaten består av fem avdelinger; samferdsel og kommunalteknikk, eiendom, areal og plan, kultur, folkehelse og fritid, samt interkommunalt samarbeid om brann og redning. Arbeidssted er Nome rådhus som er lokalisert på Ulefoss.

Samferdsel og kommunalteknikk er et sentralt og viktig virksomhetsområde med ansvar for både drift og videreutvikling av kommunalteknisk infrastruktur i Nome kommune. Virksomhetsområdet har ca. 10 årsverk som sammen drifter 140 km med kommunal vei, 3 kommunale vannverk, 110 km med vannledninger, 4 renseanlegg og 63 km med avløpsledning. I tillegg kommer forvaltning og service samt overordnet planlegging/investering på infrastruktur og VAO området. Vi tilbyr en spennende arbeidsplass med gode muligheter for utvikling. Stillingen inngår i ledergruppen til kommunalområdet samfunnsutvikling.

Stillingsbeskrivelse arbeidsoppgaver

Vi ser et etter en leder med stor faglig kompetanse og interesse. Vi ønsker deg som evner å tenke strategisk rundt videreutvikling av samferdsel og kommunalteknikk, og som kan bidra til den totale samfunnsutviklingen.

Ansvaret omfatter utarbeidelse av hovedplaner innen fagområdene samt planlegging, prosjektering og gjennomføring av nye anlegg, rehabilitering og vedlikehold. Ansvar for drift og tjenesteutvikling av egne tjenesteområder samt legge til rette for god samhandling internt og eksternt. Trafikksikkerhetsplanlegging og oppfølging av dette arbeidet ligger også til stillingen. Utover ledelse vil arbeidsoppgaver være; personaloppfølging, intern kontroll, budsjett og økonomikontroll, samt forberede saker til politisk behandling og følge opp vedtak.
Avdelingsleder er også en viktig støtte og samtalepart i forhold til drift og prosjekter i alle enheter. Det er derfor en stor fordel med bred kommunalteknisk kompetanse og driftserfaring.

Ønskede kvalifikasjoner

Vi ser etter en leder med følgende kvalifikasjoner:

– Høyere relevant utdanning, fortrinnsvis på master/bachelornivå. Kandidater som kan vise til særskilte kvalifikasjoner,
vil kunne vurderes uavhengig av utdanningsnivå.
– Kompetanse og erfaring fra ett eller flere av de kommunaltekniske fagområdene.
– Relevant ledererfaring og god kunnskap om ledelse på tilsvarende nivå.
– Evne til å håndtere både strategiske og operative utfordringer i stillingen.
– God kjennskap til lovverket som omfatter dette kommunalområdet.
– Erfaring fra endrings- og utviklingsprosesser med dokumenterbare resultater.
– God, overordnet kunnskap innen økonomi- og budsjettstyring.
– God kommunikasjons- og formidlingskompetanse, både muntlig og skriftlig.
– Digital kompetanse.

Personlige egenskaper

Vi ser etter deg som:

– Er tydelig og trygg i lederrollen.
– Har en inkluderende lederstil med god evne til å motivere, delegere og veilede.
– Arbeider strukturert og målrettet.
– Er løsningsorientert og beslutningsdyktig.
– Har gode samarbeids- og kommunikasjonsevner.
– Evne til å arbeide i skjæringspunktet mellom administrasjon og politikk.
– Mestrer kontakt med publikum og media.
– Stor arbeidskapasitet og gjennomføringskraft.

Personlig egnethet vektlegges.

Vi tilbyr

– Varierte og utfordrende arbeidsoppgaver
– Fleksibel arbeidstidsordning
– Spennende arbeidsmiljø med et bredt sammensatt team
– Gode forsikrings- og pensjonsordninger
– Konkurransedyktig lønn etter avtale

Offentliggjøring

Søkere som ønsker å være unntatt offentlighet må begrunne dette særskilt. Begrunnelsen vil bli vurdert i forhold til reglene i Offentlighetsloven. Hvis det etter kommunens vurderinger ikke foreligger en særskilt grunn til unntak, vil søkerlisten bli offentliggjort. Søker vil i et slikt tilfelle bli kontaktet på forhånd.

Slik søker du

Vi anbefaler å ha skrevet søknadsteksten i et tekstbehandlingssystem før du starter søkeprosessen. Da kan du lime (kopiere) inn teksten i søknaden.
Når du begynner å registrere søknaden må du ferdigstille, det er ikke mulig å mellomlagre søknaden.
Søk på den aktuelle stillingen ved å klikke på «linken» og gjennomfør de fem hovedpunktene før du sender søknaden ved hjelp av det siste punktet.
Hvis du har huket av for at du vil ha dokumenter og annen kommunikasjon tilsendt elektronisk, vil du få en epost med kvittering om at søknaden er mottatt.

 

Søk på stillingen her.

 

Søknadsfrist 17.04.2023

 

Vår ref1273 Merk søknad

Fakta

Selskap Nome kommune
Stilling Avdelingsleder
Stillingstype Fast dagtid
Lokasjon Avdeling for samferdsel og kommunalteknikk

 

Kontakter

Frid Elisabeth Berge, Etatsleder samfunnsutviklingsetaten
[email protected]
Mobil  482 24 469

 

Kanalkommunen Nome ligger «midt i smørøyet» og er en kommune med flere vakre steder å bosette seg. Største del av befolkningen bor i eller omkring Lunde og Ulefoss sentrum.
Det er kort vei til Grenlandsregionen i sør og til Bø i Midt-Telemark med vakre Lifjell i nord. Det er kun 30-60 minutters kjøring til sjø og fjell, og kun 2 timer til Oslo. Sørlandsbanen stopper i Lunde.
Kommunen har ca. 6600 innbyggere og et areal på 434 km². Nome har barnehagedekning, ledige boligtomter, videregående skoler og kort vei til universitetet i Sørøst-Norge (Bø, Porsgrunn og Notodden).

 

Del stillingen

Selskap

Nome kommune

Kontaktinfo

  • Frid Elisabeth Berge
  • Tittel: Etatsleder samfunnsutviklingsetaten
  • E-Post: [email protected]
  • Mobil/Tlf: Mobil 482 24 469

Lokasjon

  • Ulefoss

Søknadsfrist

Februar 2, 2023