Kommunalsjef oppvekst

 

Vi søker en dyktig og utviklingsorientert leder som vil være med å bygge framtidens Namsskogan. Tjenesteområdet består av barnehager, skoler, voksenopplæring / flyktningetjeneste, mm. 

Kommunalsjefen er medlem av kommunedirektørens ledergruppe og blir en viktig bidragsyter i den strategiske utviklingen av kommunen.  Kommunalsjefen skal være administrativ leder for oppvekstsektoren, herunder lede og koordinere sektorens virksomhet samt oppgaver om naturlig hører til stillingen.

Kommunalsjefen må inneha skolefaglig kompetanse. Du må ha god gjennomføringsevne og evne til å skape engasjement. Stillingen innebærer overordnet fag-, økonomi- og personalansvar og skal å bidra til videre utvikling av skoleeierrollen.

Arbeidsoppgaver

 • Kommunal planlegging inkl. utarbeidelse av kommuneplaner, budsjett- og økonomiplan, rammeplaner og kommunedelplaner
 • Rapportering, årsmelding og resultatkontroll
 • Organisasjonsutvikling og generelt utviklingsarbeid
 • Veilede enhetene
 • Koordinering innenfor eget ansvarsområde
 • Kontakt med andre kommuner og offentlige myndigheter på administrativt nivå inkl. oppfølging av statlige rammebetingelser

Kvalifikasjoner:

 • Relevant utdanning på minst høgskolenivå og erfaring innen sektoren. Tilleggsutdanning innenfor administrasjon/økonomi/ledelse på nivå høgskole/universitet foretrekkes.
 • I tillegg til fag kreves det god økonomiforståelse og kompetanse på økonomiforvaltning
 • Erfaring fra ledelse og administrasjon helst fra lignende virksomhet, herunder personalansvar.
 • Kjennskap til offentlig forvaltning og saksbehandling
 • Samfunnsorientert og faglig godt oppdatert på viktige utviklingstrekk innenfor ansvarsområdet

Personlige ferdigheter:

 • Tydelig og strategisk leder som er samlende, synlig og lett blir respektert 
 • Evne til å sette mål, arbeide målrettet og resultatorientert 
 • Løsningsorientert 
 • Bidrar til et godt arbeidsmiljø ved å motivere og skape trivsel blant medarbeiderne 
 • Stor arbeidskapasitet og gjennomføringskraft 
 • Evne til å utøve et godt skjønn (både etisk og juridisk) og helhetlig tenkning
 • Meget tydelige og gode evner til å kommunisere 
 • Evner å innta et helhetsperspektiv og bidra til samhandling på tvers av kommunens tjenesteområder

Vi kan tilby:

 • Utfordrende arbeidsoppgaver
 • Aktivt og spennende arbeidsmiljø
 • Lønn etter avtale og en meget attraktiv pensjonsordning
 • Muligheter for faglig og personlig utvikling.

Spørsmål om stillingen kan rettes til kommunedirektør Mildrid Hendbukt-Søbstad. 
 

Søk stilling som kommunalsjef

 

Søknadsfrist 29.juli 2021. 

 

Del stillingen

Selskap

Namsskogan kommune

Kontaktinfo

 • Mildrid Hendbukt-Søbstad
 • Tittel: Kommunedirektør
 • E-Post:
 • Mobil/Tlf: 480 01 117

Lokasjon

 • Namsskogan

Søknadsfrist

Juli 29, 2021