Holmestrand kommune, Folkehelse, forebygging og frivillighet

 

Frivillighetskoordinator i Helse og velferd

 

Holmestrand kommune er i en spennende tid som ny kommune fra 1.1.2020. Kommunen har henholdsvis ca. 24 000 innbyggere og 1800 ansatte, og med en god tilvekst. Holmestrand har en sentral plassering på Østlandet med E-18, nærhet til flyplasser, en moderne jernbanestasjon, fantastisk natur og et godt idretts og kulturtilbud.

Programområdet Helse og velferd er etablert med seks virksomheter og har ansvar for store deler av helse- og omsorgstjenestetilbudet til innbyggere i Holmestrand. Sentrale koordinatorfunksjoner i programområdet justeres nå mot tjenestene for å styrke helsefremmende og forebyggende innsatser i tråd med mål i kommunens handlingsprogram, kvalitetsreformen Leve hele livet og utvikling av et aldersvennlig lokalsamfunn. Helse og velferd skal blant annet sørge for økt stimulering til frivillig innsats og samarbeid mellom sektorer for et mer inkluderende lokalsamfunn, der flest mulig i alle aldre kan leve aktive og meningsfulle liv. Seniorressursen, generasjonsmøter, aktivitet, fellesskap og samskaping er viktige faktorer i arbeidet, som skal bidra til å sikre fremtidig bærekraft i et lokalsamfunn der flere vil bli eldre og tilgangen på omsorgsressurser vil reduseres. Funksjonen Frivillighetskoordinator i Helse og velferd er sentral i å etablere økt samarbeid og aktivitet rundt tjenestetilbud og lokasjoner i programområdet. Er du en person som liker å jobbe med samskaping, tverrsektorielle og tverrfaglige innsatser og innovasjonsprosesser, der nye ideer blir nyttiggjort som praksis, er dette stillingen for deg!

Kommunen søker en engasjert frivillighetskoordinator til rekruttering av frivillige aktører og etablering av ulikt samarbeid for økt aktivitet rundt ulike tjenesteområder i Helse og velferd. Arbeidet vil bestå av å initiere og lede samskaping mellom sektorer og grupper, etablering av varige samarbeidstilbud og aktiviteter på ulike lokasjoner. Dette med mål om å fremme helse og livskvalitet og forhindre ensomhet og utenforskap i lokalsamfunnet. Frivillighetskoordinator skal arbeide for stabilitet og forutsigbarhet i etablerte tilbud, men også fange opp og formidle nye behov og initiativer som kan gi nye tilbud og aktiviteter. En viktig del av arbeidet vil være formidling av aktiviteter og stimulering til deltakelse via ulike fora. En annen viktig del av arbeidet vil være å spre entusiasme og pågangsmot til deltakelse i den tverrsektorielle dugnaden lokalsamfunnet er avhengig av for å ivareta livskvalitet for alle innbyggere i årene som kommer.

Stillingen frivillighetskoordinator er organisatorisk plassert i Virksomhet folkehelse, forebygging og frivillighet, og har virksomhetsleder som nærmeste leder. Frivillighetskoordinator skal ikke ha lederansvar for frivillige personer, men bidra til tilknytning og opplæring i regi av Frivilligsentraler og andre samarbeidende frivillige aktører.

Arbeidsoppgaver

 • Ansvar for å videreutvikle frivillighetsarbeidet knyttet til tjenesteområder og virksomheter i Helse og velferd.
 • Initiere tverrsektorielt samarbeid og etablere varige strukturer for dette i virksomhetene.
 • Utarbeide systematiske planer for frivillighetsarbeidet i virksomhetene.
 • Sikre etablering av ulike bidrag og aktiviteter initiert av samarbeidende aktører.
 • Stimulere til sosialt entreprenørskap.
 • Stimulere til samarbeid med barnehager og skoler i lokalmiljøet.
 • Synliggjøre tjenestelokasjonenes positive bidrag i lokalmiljøet.
 • Trekke inn pårørendegrupper som ledende ressurser til frivillige oppgaver, tilbud og arrangementer.
 • Sørge for utvikling av konsepter der frivillige inngår i rehabiliteringsarbeid.
 • Synliggjøre de frivilliges arbeid internt og eksternt.
 • Samskaping.
 • Tiltak- og prosjektutvikling.
 • Ledelse av prosjekter og prosesser.
 • Søke komplementære prosjekt og tilskuddsmidler

Kvalifikasjoner

 • Relevant utdanning fra høyskole/universitet
 • Utdanning og erfaring innen tverrfaglig og tverrsektorielt arbeid.
 • Erfaring med samskaping, medvirknings- og involveringsprosesser.
 • Kompetanse eller erfaring med tiltaks- og prosjektgjennomføring.
 • Gode skriftlige og muntlige formidlingsferdigheter.
 • Erfaringer med digitale systemer
 • Erfaring med søknader på ulike tilskudd.
 • Førerkort for bil.

Personlige egenskaper

 • Innovativ, iderik og entusiastisk
 • Strukturert med gode evner til å planlegge og organisere arbeidet
 • Gjennomføringsevne
 • Selvstendig, fleksibel og løsningsorientert
 • Gode relasjons-, samarbeids- og kommunikasjonsferdigheter
 • Leverer høy kvalitet
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsferdigheter er en forutsetning, og erfaring og gode resultater fra lignende arbeid vil være en fordel. Oppgaver og funksjoner i stillingene vil for øvrig følge av den utvikling og behov som programområdet Helse og velferd og kommunen til enhver tid har.

Ved tilsetting vil det bli lagt stor vekt på personlig egnethet for stillingene.

Kjenner du deg igjen i dette – da blir vi svært glad for å høre fra deg!

Vi tilbyr

 • En spennende og utfordrende 100 % fast stilling innenfor et kompetanse- og fagfelt med stor samfunnsbetydning og stor offentlig interesse.
 • Et godt arbeidsmiljø med kompetente og hyggelige kolleger.
 • Gode muligheter for faglig og personlig utvikling.
 • Lønn etter avtale/tariff. Medlemskap i god pensjonsordning i KLP. Fra lønnen trekkes 2% innskudd til pensjonsordning. Arbeidstakere ansettes i kommunen på de vilkår og med de rettigheter og plikter som følger overenskomster, reglementer og lover.

Attester og vitnemål tas med ved et eventuelt intervju.

Kommunen er opptatt av mangfold og vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke jobb hos oss uansett alder, kjønn, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Vi er en IA-virksomhet og jobber sammen for et godt og inkluderende arbeidsmiljø.

Søkerlister med opplysninger om navn, alder, stilling eller yrkestittel og bosted- eller arbeidskommune for hver søker er offentlig i hht Offentlighetsloven. Det kan gjøres unntak dersom søker anmoder om dette og grunngir dette i søknaden. Dersom anmodningen ikke tas til følge vil søkeren varsles om dette.

Fylke: Vestfold og Telemark
Jobbtype: Fast  Heltid/Deltid: Heltid  Arbeidstid: Dag

 

Søknadsfrist: 17.06.2020

 

Arbeidssted: Holmestrand

 

Kontaktpersoner:

Virksomhetsleder Unn Klausen Dinga

mob: 476 42 789

 

Hjemmeside:
www.holmestrand.kommune.no
Adresse: Langgt. 45 3080 Holmestrand

Holmestrand kommune, Folkehelse, forebygging og frivillighet

Holmestrand kommune har ca. 24 000 innbyggere og ca. 1 800 årsverk. Kommunen ligger vakkert til med lang kystlinje, flott natur, innsjø, elver, skog og fjell. Jernbanen og E18 går gjennom kommunen og gir god kommunikasjon både nordover og sørover.

 

Holmestrand – Wikipedia

 

Del stillingen

Selskap

Holmestrand kommune

Kontaktinfo

 • Unn Klausen Dinga
 • Tittel: Virksomhetsleder
 • E-Post:
 • Mobil/Tlf: mob: 476 42 789

Lokasjon

 • Holmestrand

Søknadsfrist

Juni 17, 2020