Avdelingsleder helse og familie

 

Rennebu kommune har en tydelig satsing på tidlig innsats ved å tilby forebyggende og koordinerte tjenester på tvers av fagområder. I tråd med nasjonale føringer er helsefremming, forebygging, mestring og rehabilitering sentrale satsinger i tjenestetilbudet til våre innbyggere. For å oppnå gode resultater i dette arbeidet søker vi etter en fremoverlent leder for helse- og familietjenesten. Avdelingen består av legetjeneste, helsestasjon- og skolehelsetjeneste, jordmor, fysioterapi, ergoterapi og psykiatri og rus. Rennebu og Oppdal har interkommunalt tjenestesamarbeid om barnevern og NAV.

Oppdraget er god samhandling, koordinering og utvikling av tjenestene ved helhetlig ledelse. Stillingen er direkte underlagt kommunalsjef for helse- og omsorg og vil inngå i etatens lederteam. Lederteamet skal samlet bidra til utvikling av fremtidens helse- og omsorgstjenester i Rennebu. Funksjonen som stedfortreder for kommunalsjef helse og omsorg er tillagt stillingen.

Hovedarbeidsområder

Videreføre arbeidet med å utvikle en samlet tjeneste for helse og familie
Utvikling av tjenesten i tråd med Rennebu kommunes målsettinger og nasjonale føringer
Stedfortreder for kommunalsjef
Implementering av organisasjonsendringer, nye arbeidsverktøy som IKT og faglig utvikling av tjenesten
Personalansvar og HMS-arbeid
Sørge for at avdelingen drives innenfor gjeldende rammer og lovverk, og at den drives forsvarlig innen de økonomiske gitte rammer

Vi søker etter en medarbeider med følgende kvalifikasjoner

Minimum 3-årig helsefaglig høyskoleutdanning
Relevant ledererfaring og/eller lederutdanning
Evne til gjennomføringskraft
Tydelig i rollen som leder
God samhandlingskompetanse
Evne til å legge til rette for mestring og motivasjon hos medarbeidere
Kjennskap til lovverk
Gode datakunnskaper og saksbehandlingskompetanse
Kunnskap om økonomistyring og personalforvaltning.
Gode kommunikasjonsferdigheter, både skriftlig og muntlig
Evne til å arbeide systematisk og strukturert
Setter pris på å jobbe i en hektisk hverdag
Fleksibel, endringsvillig og endringsdyktig

Personlig egnethet blir vektlagt. Det er fordel med kjennskap til fagprogrammene Gerica og HsPro, Visma ressursstyring og saksbehandlingssystemet Elements.

Nøkkelverdier Rennebu

Kommunes nøkkelverdier er styrende for organisasjonen. Se http://www.rennebu.kommune.no/Administrasjonen/Etikk/Våre-nøkkelverdier

Vi tilbyr

En spennende lederstilling med fokus på videreutvikling av kommunens arbeid med tidlig innsats og helhetlige tjenester
Varierte og utfordrende arbeidsoppgaver i et godt fagmiljø
Et godt arbeidsmiljø
Lønn etter avtale
God pensjons- og forsikringsordning
Bedriftshelsetjeneste

Flere opplysninger ved: Kommunalsjef Ingrid Fagerli, [email protected], (+47) 454 68 490

 

Send søknad på stillingen her.

 

Fylke: Trøndelag

Jobbtype: Fast

Heltid/Deltid: Heltid

Arbeidstid: Dag

 

Søknadsfrist: 16.10.2022

 

Tiltredelse: 01.01.2023

Arbeidssted: Rennebu

 

Kontaktpersoner:

Ingrid Fagerli

mob: +47 454 68 490

 

Hjemmeside:
http://www.rennebu.kommune.no
Adresse: Vassliveien 81 7391 Rennebu

Rennebu kommune Helse og familie

Rennebu kommune er en trivelig innlandskommune som ligger i Trøndelag, 8 mil sør for Trondheim. Kommunesenteret Berkåk ligger ved elva Orkla, E6 og Dovrebanen. Vi har gode oppvekstvilkår med utviklingsorienterte barnehager og skoler, flotte boområder, god eldreomsorg og mange muligheter for etablering av arbeidsplasser. Vi deler gjerne våre naturherligheter med deg – både sommer og vinter! Har du tro på framtida og lyst til å skape noe sammen med oss, ønsker vi velkommen til Rennebu!

 

Del stillingen

Selskap

Rennebu kommune

Kontaktinfo

  • Ingrid Fagerli
  • Tittel:
  • E-Post:
  • Mobil/Tlf: mob: +47 454 68 490

Lokasjon

  • Rennebu

Søknadsfrist

Oktober 16, 2022